Ứng dụng trong công ty

Bignote - Sự khởi đầu của một phong cách  

Bignote có thể biến bất kỳ bề mặt hiển thị từ màn hình máy chiếu đến màn hình cong của ti vi thành màn hình cảm ứng rộng lớn. Người sử dụng có thể tự do viết trên màn hình cảm ứng và sau đó lưu lại tất cả chi tiết trong buổi hội nghị (lưu âm thanh, hình ảnh, video). Người thuyết trình có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân trên điện thoại thông qua Bignote, những dữ liệu này được chia sẻ lên màn hình máy chiếu hay TV một cách trực tiếp mà không cần sử dụng màn hình điện thoại.