Ứng dụng trong gia đình

Bignote - Chơi mà học, học mà chơi

Kết nối với Bignote, màn hình ti vi tại nhà không chỉ để xem, mà còn trở thành bảng tương tác đa dụng tuyệt vời cho việc chơi và học của trẻ nhỏ.